Skip to content Skip to footer

Altın Oran Kaş Ekimi

Kaşlar göz çukurunun üst kemik yapısının-orbital rim üzerinde hafif bir eğim ile yerleşmektedir. Kaşlar gözleri üst kısımdan çerçevelemek ve yüze simetri sağlamak için kişinin görünüşünün merkezindedir.

Kaşların kısmi ya da tamamen kaybolması, kişinin görünümünde derin bir değişiklik yaratabilir ve özgüven duygusu üzerinde ağır bir etkiye neden olabilir. Kaşlarımız bir çok nedenle dökülebilir ve yapısal değişimlere uğruyabilir. Bunlar;

 • Kaşların kozmetik amaçlı alınması zamanla kalıcı kaş kayıplarına neden olabilir.
 • Trikotillomani adını verdiğimiz psikolojik nedenli klinik tabloda; kişinin istemsiz olarak kaşları ile oynaması ve onları koparması zamanla kalıcı kaş kayıplarına neden olmakta
 • Konjenital-doğumsal kaşların yokluğu yada azlığı(netherton sendromu, )
 • Alopesi-kaş kıran sonrası kaşların çıkmaması durumları
 • Tüberküloz yada lepra gibi enfeksiyonlardan kaynaklanan kaş dökülmeleri
 • Travmatik; kalıcı makyaj amaçlı tatoo yapılması veya bunların çıkarma işlemleri, kaşa yerleşen ağır deri enfeksiyonları, yaralanmalar, yanıklar, cerrahi uygulamalar sonrası
 • Hipotiroidiye bağlı kaşların 1/3 dış ve orta kısmının azalması
 • Lupus Erythematosus yada liken pilanopilaris gibi inflamatuar deri hastalıkları sonrası
 • Kemoterapi yada radyoterapi sonrası kaşların dökülerek çıkmaması durumları. 
 • Yaşlanma ile birlikte 

Kaş ekimleri yukarıda tanımlanan medikal durumlarda yapılabilir. Ayrıca kaş ekimleri estetik amaçlı yani kaşlar normal yada seyrek ve hasta kaşlarının daha volümlü olmasını istiyor ise uygulanabilmektedir.

Kaş ekimine geçmeden önce kaşlar ile ilgili önemli bilgiler;

 • Kaşın iç ve orta kısmı dış kısmından daha kalındır.

Erkeklerde kaşlar tam orbial rimin üzerinde ve hafif düzdür. Kadınlarda ise kaşlar erkelere göre hafif yukarı yerleşmekte ve martı kanadı şeklinde daha açılı yerleşmektedir. Kadınlarda kaşın dış kısmı supraorbital rimin 10 mm üzerindedir. Erkek ve kadın cinsiyeti arasında kaş şekilleride farklıdır. Aşağıdaki resimde  kadınlarda ve erkeklerde kaş şekilleri gösterilmekte.

 • Kaşın iç noktası gözün iç köşesi ile aynı hizada ve üst göz çukuru kemiğinin tam üzerinde yada hafif altından başlamaktadır. Orta kısmı üst göz çukuru kemiğinin tam üzerinde seyretmektedir. Dış kısmı üst göz çukuru kemiğinin daha üstünde seyrederek burun kanadı ile göz dış köşesini birleştiren çizgide sonlanmaktadır. Yüze karşıdan bakıldığında kaş gözün iç köşesinden 10 mm yukarıda olmalıdır.
 • Erkeklerde kaşlar hafif eğimli ancak açılanma göstermezken kadınlarda kaş göz irisinin dış kenarı-limbus hizasında hafif açılanma göstermektedir.
 • Kaşın iç ve dış köşeleri arasında 10–20° açı bulunmaktadır.
 • Kaş ile üst göz kapağı katlantı çizgisi arası mesafe 1.6 cm dir.
 • Kaş ile göz pupili arasında ortalama mesafe 2.5 cm vardır.
 • Kaş ile saç ön çizgisi rasında mesafe 5–6 cm dir.
 • Kaşın şekli kadar kalınlığı da önemlidir. Kaşın kalınlığı iç ve ortada dışa göre daha kalındır. Kaşın iç kısmı yaklaşık olarak iç göz köşesinden- medial canthustan başlamaktadır. Kadınlarda kaşın kavilenirken en yüksek olduğu nokta dış göz köşesi – lateral canthus hizasıdır. Aslında bu nokta lateral limbus ve lateral canthus arasıda bir yerdedir. 0.5 cm den ince ise buna çok ince, 0.6 cm ise ince, 0.6-0.9 cm ise orta, 0.9 cm den kalın ise kalın kaş tanımlaması kullanılmaktadır. 
 • Saçlı deride saçların büyüme fazı olan anagen evre 3-6 yıl kadar uzun iken kaşlarda bu süre çok kısadır. Saçlar günde 0.30-0.41 mm uzar iken kaşlar ancak bunun yarısı kadar uzamamkta.
 • Kaşların açılanması baş, gövde ve kuyruk kısımında farklıdır.

Baş kısmı kaşın en iç kısmında yer alan 0.5–0.7 cm lik alandır.  Burada kaşlar daha ince açık renklidir. Kaşlar bu alanda daha dik ve haff yukarı açılanmakta. Bazı kişiler bu alandaki kaşları istemeyebilir. 

Gövde kısmı baş ve kuyruk bölümü arasında yer alan 2.5 cm lik bölümdür. Burada kaşlar daha kalın ve koyu renklidir. Bu bölümün üst parçasında kaşlar dışa ve aşağı açılanmakta. Bu bölümün alt parçasında ise kaşlar dışa ve yukarı açılanmakta. Bu açılanmalar gövdenin tam ortasında kaşların balık sırtı paterni oluşturmasına neden olmakta. Gövde kaşın en yoğun kaş içeren bölümüdür.

Kuyruk kısmı en dışta yer alan 2 cm lik bölümdür.Burada kaşlar ince ve daha açık renklidir. Bu bölümde kaş yoğunluğu azdır ve yaşla birlikte kalıcı kaş kayıplarının en fazla olduğu alandır. 

 • Kaşın uzunluğuda önemlidir; Kaşın iç noktası ve dış noktası arasındaki mesafe kaş uzunluğu olarak değerlenedirilmektedir. 6 cm ve üzeri ise uzun kaş, 3.8 cm den kısa ise kısa kaş olarak tanımlanmaktadır.
 • Kaşın iç kısmı ise dış kısmına göre 2 mm daha aşağıda yerleşmektedir.

Kaş ekiminde hasta değerlendirilmesi

Hastanın yaşı, cinsiyeti ve yüz şekline göre kaş yapısı belirlenir.

Kaşın şekli, geometrisi, ölçüleri cinsiyet ve yüz şekli ile uyumlu olmalıdır. Kaşın kabul edilebilir normları etnik köken, yaş, cinsiyet ve moda trentlere bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdaki resimde diamond yüzde olması gereken kaş formları görülmekte. Kaşın dizaynı için klasik ve sık kullanılan olarak Westmore, Lamas ve Anastasia dizaynları kullanılmaktadır. 

Kaş yüz şekli ile uyumlu, başlangıç-bitiş noktaları estetik normlarda ve ideal şekilde olmalıdır. Örneğin kaş baş kısmının başlangıç noktası gözün iç köşesi-burun kanatları dış kenarı arasında çizilen hat üzerinde olmalıdır. Kaş kuyruk bitim noktası ise gözün dış köşesi-burun kanatları dış kenarı arasında çizilen hat üzerinde olmalıdır. 

Kaş gövde kısmının sonlarında yukarı doğru açılanmakta(kadınlarda daha tipiktir, martı kanadı şeklinde).  Bu anatomik olarak gözün dış limbusu ile gözün diş köşesi arasında yer almalıdır. 

Kaş normal anatomik alanları dışında olduğunda yüze farklı bir ifade vermektedir. Örneğin kaşların gövde ve kuyruk kısmının çok yukarıda olması yüze şaşırmış bir ifade vermektedir. Kaşların çok düşük olması sinirli, endişeli ve yorgun bir yüz ifadesi vermektedir.  

Kaş ekimi öncesi hastaya verilmesi gereken ön bilgiler

Kaş ekiminin ilk seansı sonrası istenilen kaş dolgunluğunun elde edilmesi için tekrarlayan seanslar gerekebileceği anlatılmalıdır.

Kaş ekim ekimi sırasında ekim açısı dikkatlice yapılsa bile yeni çıkacak kaşların 10%–15% inde çıkış açılarında istenmeyen değişimler olabilmekte.

Ekim için kullanılan saçların uzama hızları normal kaş uzamasına göre daha hızlı olduğu için 2 haftada bir kaşların boylarının düzenlenmesi gerekebileceği ve zamanla ekilen saçların kaşlar ile senkronize olacağı hastaya anlatılmalıdır. 

Kaş Ekiminde Kullanılan Metod

Kaş için hastadan saçlı deriden donor alandan FUE yöntemi ile saç follikülleri alınmakta. 

Kaş şekli hastanın estetik yüz ve kaş değerlendirmesi sonrası yine hasta ile birlikte belirlenir. Kaş ilk olarak estetik ve anatomik lanı ile yüzün bir tarafında çizilir ve sonra simetrik olacak şekilde diğer tarafta kaşın çizimi tamamlanır.

Günümüzde kaş ekiminde daha sıklıkla FUE yöntemi kullanılmakta. Bunu için saçın donor alanından 10X 4 cm lik alanda saçlar kısaltılmakta. Alan antiseptikler ile dezenfekte edilmekte. % 2 Lidokain + 1:100,000 adrenalin ile lokal anestezi uygulanmakta. İç çapları 0.6 -0.8 mm olan puch lar ile folliküller ünitler alınmakta. Bu alandan saç follikül alımı bittikten sonra antibakteriyal kremler sürülerek alan kapatılmakta. 

Alınan folliküler ünitler steromikroskop altında tekli FU ayrılmakta ve ekim süresince steril serum fizyolojik içerisinde 4 C bekletilmekte.

Çizimi yapılan kaş ekimi alanı dezenfekte adilmekte. Sonra bu alanda lokal anestezi uygulanmakta. Kaş ekim yapılacak alanda tekli holer açılmakta. Bunun için 0.8–1 mm blade yada 19–21 gauge iğne uçları tercih edilmekte.

Kaş ekim yoğunluğu doğal yoğunluk olan 30-35 U/cm2 olacak şekilde düzenlenmekte. Kişiye göre değişmekle birlikte ekim için 75-250 hole açılmakta.

Ekim yapılacak alanda holler açılırken kaşın aşağıdaki resimde olduğu gibi doğal dağılımı kullanılır. 

Normal saç ekiminde 1-4 lü follüküler greftler, saçın arkası, ense üst kısmı ve kulak arkasından alınmaktadır. Ancak kaş ekiminde tekli folliküler ve ince saçlar tercih edilmelidir. Bunun için FU greftleri için ideal alanlar ense üst kısmı ve kulak arkasıdır. Kulak arkasında istenmeyen skar gelişme riskleri nedeni ie fazla tercih edilmemelidir. 

Post travmatik skar gelişmiş kaş kayıplarında  ilk önce skar revizyon cerrahisi ve lazerler yapılmalıdır. Bunlardan 2 ay sonra kaş ekimi yapılabilir. 

1. ekim uygulaması sonrası estetik yetersizlikler için ikinci bir ekim 6 ay sonrası için programlanmalıdır.

Kaşta ekim için kaş alanında hollerin açılmasında 15 derecelik bıçaklar kullanılmaktadır. Nerede ise deriye paralel holler açılmakta. Hollerin açılma yönleri aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kaşın bölgesine göre farklı olmaktadır. 

Kaş ekimi sonrası 2 gün nemlendirici losyon ekim alanına sık kullanılır. 3. gün doğal bir şampuan ile banyo yapılasına izin verilir. Sonrasında hasata günde 1 defa bu şampuan ile yıkanmalıdır. 

Ekim alanında ödem ve morluklar olabilir. Bunlar 3-4 günde geçmektedir.

Ekim sonrası antibiyotik, ağrı kesici ve ödem azlatcı laçlar kullanılabilir.

Ekim sonrası ekilen saçlar 1-2 hafta içerisinde dökülür. 1-2 ay içerisinde tekar çıkmaya başlamakta.

Örnek çalışmalar;

Ekim için hastanın ense üst-occipital alanından 2-3 lü FUE ler tercih edilerek FUE tekniği ile greftler alındı. uygulamadan hemen sonrası, 1 gün ve 1 hafta sonrası FUE alım alanları görülmekte.

Alınan FU ler tekli saç follikülerine ayrılmakta. Bu FU lokal anestezi altında kaşlara uygun açılarda 3-4 mm derinlikte holler açılarak yerleştirildi. Aşağıda 35-37 kadet tekli FU ekimi yapılabn hastanın ekim sonrası ve 1 hafta sonrası görülmekte.

 Bir kaç hasta örnekleri; 

Kaş Ekimi
Kaş Ekimi

Leave a comment